Chợ mua bán thiết bị công nghiệp
  Thông báo:
Trang chủ > Đo Lường > Mẫu Chuẩn- Vật Chuẩn: 21 sản phẩm được tìm thấy.
Đo Lường   
Phân loại Nhà cung cấp
Phân loại giá
        
Hình ảnh Thông tin sản phẩm Thông tin Nhà cung cấp
 Mẫu chuẩn cho máy đo độ cứng,HBW62 | Hardness block for Brinell Hardness Tester, HBW62,Yamamoto Mẫu Mẫu chuẩn cho máy đo độ cứng,HBW62 | Hardness block for Brinell Hardness Tester, HBW62,Yamamoto Mẫu
Model: HBW62
NSX: Yamamoto
Lúc: 1/24/2014 11:05:02 AM
Thuộc: Mẫu Chuẩn- Vật Chuẩn
Giá gốc: Thoa thuan Khuyến mãi: 0
Yamamoto

Yamamoto
Mẫu chuẩn cho máy đo độ cứng Brinell,HBW42 | Hardness block for Brinell Hardness Tester, HBW42,YamamMẫu chuẩn cho máy đo độ cứng Brinell,HBW42 | Hardness block for Brinell Hardness Tester, HBW42,Yamam
Model: HBW42
NSX: Yamamoto
Lúc: 1/24/2014 11:02:47 AM
Thuộc: Mẫu Chuẩn- Vật Chuẩn
Giá gốc: Thoa thuan Khuyến mãi: 0
Yamamoto

Yamamoto
 Mẫu chuẩn cho máy đo độ cứng HBW Brinell | Hardness block for Brinell Hardness Tester,Yamamoto Mẫu Mẫu chuẩn cho máy đo độ cứng HBW Brinell | Hardness block for Brinell Hardness Tester,Yamamoto Mẫu
Model: Siries HBW
NSX: Yamamoto
Lúc: 1/24/2014 10:59:10 AM
Thuộc: Mẫu Chuẩn- Vật Chuẩn
Giá gốc: Thoa thuan Khuyến mãi: 0
Yamamoto

Yamamoto
Mẫu chuẩn cho máy đo độ cứng Cao Su,HS80| Hardness block for Shore Hardness Tester HS, HS80,YamamotoMẫu chuẩn cho máy đo độ cứng Cao Su,HS80| Hardness block for Shore Hardness Tester HS, HS80,Yamamoto
Model: HS80
NSX: Yamamoto
Lúc: 3/13/2013 11:22:35 AM
Thuộc: Mẫu Chuẩn- Vật Chuẩn
Giá gốc: Thoa thuan Khuyến mãi: 0
Yamamoto

Yamamoto
Mẫu chuẩn cho máy đo độ cứng Cao Su,HS60| Hardness block for Shore Hardness Tester HS, HS60,YamamotoMẫu chuẩn cho máy đo độ cứng Cao Su,HS60| Hardness block for Shore Hardness Tester HS, HS60,Yamamoto
Model: HS60
NSX: Yamamoto
Lúc: 3/13/2013 11:18:18 AM
Thuộc: Mẫu Chuẩn- Vật Chuẩn
Giá gốc: Thoa thuan Khuyến mãi: 0
Yamamoto

Yamamoto
Mẫu chuẩn cho máy đo độ cứng Cao Su HS| Hardness block for Shore Hardness Tester HS,YamamotoMẫu chuẩn cho máy đo độ cứng Cao Su HS| Hardness block for Shore Hardness Tester HS,Yamamoto
Model: Series HS
NSX: Yamamoto
Lúc: 3/13/2013 11:16:08 AM
Thuộc: Mẫu Chuẩn- Vật Chuẩn
Giá gốc: Thoa thuan Khuyến mãi: 0
Yamamoto

Yamamoto
Mẫu chuẩn cho máy đo độ cứng Brinell,HBW32 | Hardness block for Brinell Hardness Tester, HBW32,YamamMẫu chuẩn cho máy đo độ cứng Brinell,HBW32 | Hardness block for Brinell Hardness Tester, HBW32,Yamam
Model: HBW32
NSX: Yamamoto
Lúc: 3/13/2013 11:12:06 AM
Thuộc: Mẫu Chuẩn- Vật Chuẩn
Giá gốc: Thoa thuan Khuyến mãi: 0
Yamamoto

Yamamoto
Mẫu chuẩn máy đo độ cứng,HMV700, block gauge hardness tester , YamamotoMẫu chuẩn máy đo độ cứng,HMV700, block gauge hardness tester , Yamamoto
Model: HMW700
NSX: Yamamoto
Lúc: 3/13/2013 11:08:12 AM
Thuộc: Mẫu Chuẩn- Vật Chuẩn
Giá gốc: Thoa thuan Khuyến mãi: 0
Yamamoto

Yamamoto
Mẫu chuẩn máy đo độ cứng,HMV500, block gauge hardness tester , YamamotoMẫu chuẩn máy đo độ cứng,HMV500, block gauge hardness tester , Yamamoto
Model: HMW500
NSX: Yamamoto
Lúc: 3/13/2013 10:56:39 AM
Thuộc: Mẫu Chuẩn- Vật Chuẩn
Giá gốc: Thoa thuan Khuyến mãi: 0
Yamamoto

Yamamoto
Mẫu chuẩn cho máy đo độ cứng Vicker, HV700 | Hardness block for Vicker Hardness Tester, HV700,YamamoMẫu chuẩn cho máy đo độ cứng Vicker, HV700 | Hardness block for Vicker Hardness Tester, HV700,Yamamo
Model: HV700
NSX: Yamamoto
Lúc: 3/13/2013 10:53:57 AM
Thuộc: Mẫu Chuẩn- Vật Chuẩn
Giá gốc: Thoa thuan Khuyến mãi: 0
Yamamoto

Yamamoto
Mẫu chuẩn cho máy đo độ cứng Vicker, HV500 | Hardness block for Vicker Hardness Tester, HV500,YamamoMẫu chuẩn cho máy đo độ cứng Vicker, HV500 | Hardness block for Vicker Hardness Tester, HV500,Yamamo
Model: HV500
NSX: Yamamoto
Lúc: 3/13/2013 10:51:59 AM
Thuộc: Mẫu Chuẩn- Vật Chuẩn
Giá gốc: Thoa thuan Khuyến mãi: 0
Yamamoto

Yamamoto
Mẫu chuẩn cho máy đo độ cứng HV Vicker | Hardness block for Vicker Hardness TesterMẫu chuẩn cho máy đo độ cứng HV Vicker | Hardness block for Vicker Hardness Tester
Model: Series HV
NSX: Yamamoto
Lúc: 3/13/2013 10:25:22 AM
Thuộc: Mẫu Chuẩn- Vật Chuẩn
Giá gốc: Thoa thuan Khuyến mãi: 0
Yamamoto

Yamamoto
Mẫu chuẩn đo độ cứng, HRC60 Standard block for hardness, HRC60, YamamotoMẫu chuẩn đo độ cứng, HRC60 Standard block for hardness, HRC60, Yamamoto
Model: HRC60
NSX: Yamamoto
Lúc: 3/13/2013 10:22:19 AM
Thuộc: Mẫu Chuẩn- Vật Chuẩn
Giá gốc: Thoa thuan Khuyến mãi: 0
Yamamoto

Yamamoto
Mẫu chuẩn đo độ cứng, HRC50 Standard block for hardness, HRC50, Yamamoto Mẫu chuẩn đo độ cứng, HRC50 Standard block for hardness, HRC50, Yamamoto
Model: HRC50
NSX: Yamamoto
Lúc: 3/13/2013 10:19:19 AM
Thuộc: Mẫu Chuẩn- Vật Chuẩn
Giá gốc: Thoa thuan Khuyến mãi: 0
Yamamoto

Yamamoto
Mẫu chuẩn đo độ cứng, HRC45 Standard block for hardness, HRC45, YamamotoMẫu chuẩn đo độ cứng, HRC45 Standard block for hardness, HRC45, Yamamoto
Model: HRC45
NSX: Yamamoto
Lúc: 3/13/2013 10:16:31 AM
Thuộc: Mẫu Chuẩn- Vật Chuẩn
Giá gốc: Thoa thuan Khuyến mãi: 0
Yamamoto

Yamamoto
Mẫu chuẩn đo độ cứng, HRC30 Standard block for hardness, HRC30, YamamotoMẫu chuẩn đo độ cứng, HRC30 Standard block for hardness, HRC30, Yamamoto
Model: HRC30
NSX: Yamamoto
Lúc: 3/13/2013 10:13:39 AM
Thuộc: Mẫu Chuẩn- Vật Chuẩn
Giá gốc: Thoa thuan Khuyến mãi: 0
Yamamoto

Yamamoto
Mẫu chuẩn đo độ cứng, HRC20 Standard block for hardness, HRC20, YamamotoMẫu chuẩn đo độ cứng, HRC20 Standard block for hardness, HRC20, Yamamoto
Model: HRC20
NSX: Yamamoto
Lúc: 3/13/2013 10:10:20 AM
Thuộc: Mẫu Chuẩn- Vật Chuẩn
Giá gốc: Thoa thuan Khuyến mãi: 0
Yamamoto

Yamamoto
 Mẫu chuẩn máy đo độ cứng, block gauge hardness tester, Yamamoto Mẫu chuẩn máy đo độ cứng, block gauge hardness tester, Yamamoto
Model: HRC
NSX: Yamamoto
Lúc: 3/13/2013 10:07:30 AM
Thuộc: Mẫu Chuẩn- Vật Chuẩn
Giá gốc: Thoa thuan Khuyến mãi: 0
Yamamoto

Yamamoto
Trang: 1/2    Chọn trang: 1  2      Chọn trang:
MỚI CẬP NHẬT VIP
Chuyên trang thông tin Công Nghiệp
Nhiều hàng điện máy mới cho mùa nóng 2014
Nhiệt độ TP.HCM khu vực phía Nam tăng đột ngột khiến sức mua các mặt hàng giải nhiệt tăng vọt; giá b
"Kẻ khóc người cười" trong ngành thép
Cùng chịu áp lực bởi kinh tế khó khăn, ngành xây dựng đình đốn nhưng có đại gia thép vẫn lãi tới hàn
Kem Tràng Tiền đã được bán giá 500 tỷ đồng
Đây là lần đầu tiên sau suốt 5 qua, người trong cuộc chính thức thừa nhận đã nắm quyền kiểm soát Kem
Những poster quảng cáo hài hước nhất thế giới
Xi quá tốt biến giày thành gương xe, kẹo mút không đường đến kiến cũng chẳng ăn, còn thuốc xịt côn t
Về chúng tôi
Mua bán an toàn
Hướng dẫn người bán
Hướng dẫn người mua
Kết nối với chúng tôi

   
ChoCongNghiep.Com - Sàn giao dịch thiết bị công nghiệp Việt Nam
Đơn vị chủ quản: Phòng Thương Mại Điện Tử - Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Việt Nam
GPKD & MST: 0310728575 | Email: info@chocongnghiep.com
TPHCM:180/93 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Hà Nội:134 Lê Đức Thọ (kéo dài), Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: ( 08) 66.863.234 - Hotline: 097.221.0123
Hỗ trợ trực tuyến:

skype_nick         yahoo_nick       
Trang chủ            |           Tin Công Nghiệp            |           Rao Vặt Công Nghiệp            |           Danh bạ Công Nghiệp            |           Liên hệ