Tên truy cập:
Mật khẩu:
 Quên mật khẩu
Chợ mua bán thiết bị công nghiệp
DANH MỤC SẢN PHẨM                 Thông báo:
Trang chủ » Cân Các Loại » Cân Các Loại73 sản phẩm được tìm thấy.
Cân Các Loại   

Phân loại Nhà cung cấp
Phân loại giá
        
Hình ảnh Thông tin sản phẩm Thông tin Nhà cung cấp
Thiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DIS-IPS, Torque Tester, Cedar, DIS-IPSThiết bị đo lực xoắn, momen xoắn, Cedar, DIS-IPS, Torque Tester, Cedar, DIS-IPS
Mã hàng: DIS-IPS
Thương hiệu: CEDAR
Giá gốc: Thoa thuan
Khuyến mãi: 0
Lúc: 8/29/2014 8:17:50 AM
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Việt Nam

Nhà cung cấp chuyên nghiệp


Là nhà cung cấp đã xác thực thông tin với ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có sản phẩm đăng đa dạng, đầy đủ và chính xác trên website ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có quá trình hoạt động lâu dài tại ChoCongNghiep.Com

Địa chỉ: 180/93 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 0902300456
Email: support@vietnamretail.vn
sanphamdoluonghcm
Kính hiển vi, AM5116T Dino-Lite Premier, AM5116T, Dino-LiteKính hiển vi, AM5116T Dino-Lite Premier, AM5116T, Dino-Lite
Mã hàng: AM5116T
Thương hiệu: Dino-Lite
Giá gốc: Thoa thuan
Khuyến mãi: 0
Lúc: 8/28/2014 10:48:06 AM
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Việt Nam

Nhà cung cấp chuyên nghiệp


Là nhà cung cấp đã xác thực thông tin với ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có sản phẩm đăng đa dạng, đầy đủ và chính xác trên website ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có quá trình hoạt động lâu dài tại ChoCongNghiep.Com

Địa chỉ: 180/93 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 0902300456
Email: support@vietnamretail.vn
sanphamdoluonghcm
Đầu cân, AD4401,Hammer, AD4401,Japan Đầu cân, AD4401,Hammer, AD4401,JapaĐầu cân, AD4401,Hammer, AD4401,Japan Đầu cân, AD4401,Hammer, AD4401,Japa
Mã hàng: AD4401
Thương hiệu: AND
Giá gốc: Thoa thuan
Khuyến mãi: 0
Lúc: 8/28/2014 10:44:21 AM
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Việt Nam

Nhà cung cấp chuyên nghiệp


Là nhà cung cấp đã xác thực thông tin với ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có sản phẩm đăng đa dạng, đầy đủ và chính xác trên website ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có quá trình hoạt động lâu dài tại ChoCongNghiep.Com

Địa chỉ: 180/93 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 0902300456
Email: support@vietnamretail.vn
sanphamdoluonghcm
Cân phân tích độ ẩm, MS-70/MX-50/MF-50/ML-50,Moisture balance analysis, MS-70/MX-50/MF-50/ML-50, ANDCân phân tích độ ẩm, MS-70/MX-50/MF-50/ML-50,Moisture balance analysis, MS-70/MX-50/MF-50/ML-50, AND
Mã hàng: MX-50
Thương hiệu: AND
Giá gốc: Thoa thuan
Khuyến mãi: 0
Lúc: 8/28/2014 10:42:54 AM
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Việt Nam

Nhà cung cấp chuyên nghiệp


Là nhà cung cấp đã xác thực thông tin với ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có sản phẩm đăng đa dạng, đầy đủ và chính xác trên website ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có quá trình hoạt động lâu dài tại ChoCongNghiep.Com

Địa chỉ: 180/93 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 0902300456
Email: support@vietnamretail.vn
sanphamdoluonghcm
Cân phân tích độ ẩm,Máy phân tích độ ẩm, MX-50,MX50,Moisture balance analysis, MX-50,MX50,ANDCân phân tích độ ẩm,Máy phân tích độ ẩm, MX-50,MX50,Moisture balance analysis, MX-50,MX50,AND
Mã hàng: MX-50,MX50
Thương hiệu: AND
Giá gốc: Thoa thuan
Khuyến mãi: 0
Lúc: 8/28/2014 10:38:09 AM
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Việt Nam

Nhà cung cấp chuyên nghiệp


Là nhà cung cấp đã xác thực thông tin với ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có sản phẩm đăng đa dạng, đầy đủ và chính xác trên website ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có quá trình hoạt động lâu dài tại ChoCongNghiep.Com

Địa chỉ: 180/93 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 0902300456
Email: support@vietnamretail.vn
sanphamdoluonghcm
 Cân Phân Tích,MC Series, Precision Balances, MC Series, AND Cân Phân Tích,MC Series, Precision Balances, MC Series, AND
Mã hàng: MC-1000
Thương hiệu: AND
Giá gốc: Thoa thuan
Khuyến mãi: 0
Lúc: 8/28/2014 10:37:12 AM
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Việt Nam

Nhà cung cấp chuyên nghiệp


Là nhà cung cấp đã xác thực thông tin với ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có sản phẩm đăng đa dạng, đầy đủ và chính xác trên website ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có quá trình hoạt động lâu dài tại ChoCongNghiep.Com

Địa chỉ: 180/93 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 0902300456
Email: support@vietnamretail.vn
sanphamdoluonghcm
Cân Phân Tích, FZ-i/FX-i Series, Precision Balances, FZ-i/FX-i Series, ANDCân Phân Tích, FZ-i/FX-i Series, Precision Balances, FZ-i/FX-i Series, AND
Mã hàng: FZ-300i
Thương hiệu: AND
Giá gốc: Thoa thuan
Khuyến mãi: 0
Lúc: 8/28/2014 10:35:17 AM
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Việt Nam

Nhà cung cấp chuyên nghiệp


Là nhà cung cấp đã xác thực thông tin với ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có sản phẩm đăng đa dạng, đầy đủ và chính xác trên website ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có quá trình hoạt động lâu dài tại ChoCongNghiep.Com

Địa chỉ: 180/93 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 0902300456
Email: support@vietnamretail.vn
sanphamdoluonghcm
Cân Sàn, HV-G / HW-G Series, Platform Scales,HV-G / HW-G Series, ANDCân Sàn, HV-G / HW-G Series, Platform Scales,HV-G / HW-G Series, AND
Mã hàng: HV-15KGL
Thương hiệu: AND
Giá gốc: Thoa thuan
Khuyến mãi: 0
Lúc: 8/28/2014 10:24:26 AM
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Việt Nam

Nhà cung cấp chuyên nghiệp


Là nhà cung cấp đã xác thực thông tin với ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có sản phẩm đăng đa dạng, đầy đủ và chính xác trên website ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có quá trình hoạt động lâu dài tại ChoCongNghiep.Com

Địa chỉ: 180/93 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 0902300456
Email: support@vietnamretail.vn
sanphamdoluonghcm
Cân Bàn, FG-Series, Platform Scales, FG-Series, ANDCân Bàn, FG-Series, Platform Scales, FG-Series, AND
Mã hàng: FG-30KAM
Thương hiệu: AND
Giá gốc: Thoa thuan
Khuyến mãi: 0
Lúc: 8/28/2014 10:22:51 AM
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Việt Nam

Nhà cung cấp chuyên nghiệp


Là nhà cung cấp đã xác thực thông tin với ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có sản phẩm đăng đa dạng, đầy đủ và chính xác trên website ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có quá trình hoạt động lâu dài tại ChoCongNghiep.Com

Địa chỉ: 180/93 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 0902300456
Email: support@vietnamretail.vn
sanphamdoluonghcm
Cân sàn, GP-Series, IP65 Precision Industrial Balances, GP-Series, ANDCân sàn, GP-Series, IP65 Precision Industrial Balances, GP-Series, AND
Mã hàng: GP-Series
Thương hiệu: AND
Giá gốc: Thoa thuan
Khuyến mãi: 0
Lúc: 8/28/2014 10:20:42 AM
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Việt Nam

Nhà cung cấp chuyên nghiệp


Là nhà cung cấp đã xác thực thông tin với ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có sản phẩm đăng đa dạng, đầy đủ và chính xác trên website ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có quá trình hoạt động lâu dài tại ChoCongNghiep.Com

Địa chỉ: 180/93 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 0902300456
Email: support@vietnamretail.vn
sanphamdoluonghcm
Cân phân tích, PA214,Analytic balance, PA214,OHAUS Cân phân tích, PA214,Analytic balance, PA214,OHAUCân phân tích, PA214,Analytic balance, PA214,OHAUS Cân phân tích, PA214,Analytic balance, PA214,OHAU
Mã hàng: PA214
Thương hiệu: Ohaus
Giá gốc: Thoa thuan
Khuyến mãi: 0
Lúc: 8/28/2014 10:18:57 AM
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Việt Nam

Nhà cung cấp chuyên nghiệp


Là nhà cung cấp đã xác thực thông tin với ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có sản phẩm đăng đa dạng, đầy đủ và chính xác trên website ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có quá trình hoạt động lâu dài tại ChoCongNghiep.Com

Địa chỉ: 180/93 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 0902300456
Email: support@vietnamretail.vn
sanphamdoluonghcm
Cân điện tử, AJ SHINKO,Electronic Blance, AJ SHINKO,SHINKOCân điện tử, AJ SHINKO,Electronic Blance, AJ SHINKO,SHINKO
Mã hàng: AJ SHINKO
Thương hiệu: SHINKO
Giá gốc: Thoa thuan
Khuyến mãi: 0
Lúc: 8/28/2014 10:17:31 AM
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Việt Nam

Nhà cung cấp chuyên nghiệp


Là nhà cung cấp đã xác thực thông tin với ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có sản phẩm đăng đa dạng, đầy đủ và chính xác trên website ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có quá trình hoạt động lâu dài tại ChoCongNghiep.Com

Địa chỉ: 180/93 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 0902300456
Email: support@vietnamretail.vn
sanphamdoluonghcm
Cân siêu thị, Cân tính tiền, Jadever,JapanCân siêu thị, Cân tính tiền, Jadever,Japan
Mã hàng: Jadever
Thương hiệu: Jadever
Giá gốc: Thoa thuan
Khuyến mãi: 0
Lúc: 8/28/2014 10:16:04 AM
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Việt Nam

Nhà cung cấp chuyên nghiệp


Là nhà cung cấp đã xác thực thông tin với ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có sản phẩm đăng đa dạng, đầy đủ và chính xác trên website ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có quá trình hoạt động lâu dài tại ChoCongNghiep.Com

Địa chỉ: 180/93 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 0902300456
Email: support@vietnamretail.vn
sanphamdoluonghcm
Cân vàng, EK-I,Precision Balance, EK-I,ANDCân vàng, EK-I,Precision Balance, EK-I,AND
Mã hàng: EK-I
Thương hiệu: AND
Giá gốc: Thoa thuan
Khuyến mãi: 0
Lúc: 8/28/2014 10:11:41 AM
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Việt Nam

Nhà cung cấp chuyên nghiệp


Là nhà cung cấp đã xác thực thông tin với ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có sản phẩm đăng đa dạng, đầy đủ và chính xác trên website ChoCongNghiep.Com

Là nhà cung cấp có quá trình hoạt động lâu dài tại ChoCongNghiep.Com

Địa chỉ: 180/93 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 0902300456
Email: support@vietnamretail.vn
sanphamdoluonghcm
	 Loadcell ZSGB Amcell USA 20 tấn,30 tấn Loadcell ZSGB Amcell USA 20 tấn,30 tấn
Mã hàng: ZSGB
Thương hiệu: Amcell - USA
Giá gốc: 1,000
Khuyến mãi: 0
Lúc: 7/25/2014 10:08:25 AM
CTY TNHH QUỐC TẾ DENVER

Nhà cung cấp chưa xác thực


Là nhà cung cấp chưa cung cấp các thông tin như giấp phép kinh doanh, địa chỉ hoạt động, người phụ trách cho ChoCongNghiep.Com.

Địa chỉ: 72/19 Đg số 4, KP.6, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM
Điện thoại: 0919920198
Email: thobui07@gmail.com
thobui0802
Cân tổ hợp cho ngành cá, thủy sản và thực phẩmCân tổ hợp cho ngành cá, thủy sản và thực phẩm
Mã hàng: cn
Thương hiệu: qw
Giá gốc: Thoa thuan
Khuyến mãi: 0
Lúc: 7/5/2014 10:32:27 PM
DNTN Máy Và Thiết Bị Á Châu

Nhà cung cấp chưa xác thực


Là nhà cung cấp chưa cung cấp các thông tin như giấp phép kinh doanh, địa chỉ hoạt động, người phụ trách cho ChoCongNghiep.Com.

Địa chỉ: Lô A11, KDC Thái An, P.ĐHT, Q.12
Điện thoại: 01688418903
Email: thietbithuysan91@gmail.com
HoaiThu91
CÂN ĐIỆN TỬ KHÔNG THẤM NƯỚC SỬ DỤNG TỐT TRONG MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN VÀ HÓA CHẤTCÂN ĐIỆN TỬ KHÔNG THẤM NƯỚC SỬ DỤNG TỐT TRONG MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN VÀ HÓA CHẤT
Mã hàng: LFW3000, LFW6000, LFW15KG, LFW30KG
Thương hiệu: lw
Giá gốc: Thoa thuan
Khuyến mãi: 0
Lúc: 7/5/2014 9:58:50 PM
DNTN Máy Và Thiết Bị Á Châu

Nhà cung cấp chưa xác thực


Là nhà cung cấp chưa cung cấp các thông tin như giấp phép kinh doanh, địa chỉ hoạt động, người phụ trách cho ChoCongNghiep.Com.

Địa chỉ: Lô A11, KDC Thái An, P.ĐHT, Q.12
Điện thoại: 01688418903
Email: thietbithuysan91@gmail.com
HoaiThu91
Trạm cân xe 60 tấnTrạm cân xe 60 tấn
Mã hàng: CAS
Thương hiệu: CAS-KOREA
Giá gốc: Thoa thuan
Khuyến mãi: 0
Lúc: 12/13/2013 4:23:52 PM
Cân Điện Tử Cas

Nhà cung cấp chưa xác thực


Là nhà cung cấp chưa cung cấp các thông tin như giấp phép kinh doanh, địa chỉ hoạt động, người phụ trách cho ChoCongNghiep.Com.

Địa chỉ: 90/8 Phan Văn Hớn, Quận 12, TP.HCM
Điện thoại: 0907996883
Email: daotrunghieu@casvina.com
trunghieuhino
Trang: 1/3    Chọn trang: 1  2  3      Chọn trang:
Mới cập nhật vip
  Chuyên trang thông tin Công Nghiệp

Hệ thống lọc chi phí thấp và hiệu quả cao

Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Khoa Kỹ thuật, trường Đại học Quốc gia Singapo đã đưa ra giải pháp

DN điện tử: Chật vật tham gia chuỗi cung ứng

“Sinh sau đẻ muộn” hơn các ngành công nghiệp khác, công nghiệp điện tử ở Việt Nam vẫn chật vật trong

Sản xuất xe máy nội “cài số lùi”

Trong khi các hãng xe máy ngoại liên tiếp tung ra những sản phẩm mới nhằm thu hút khách, đẩy sức mu

“Vua” ngọc trai Phú Quốc

Đó là “biệt danh” du khách trong nước và nước ngoài đặt cho doanh nhân Hồ Phi Thủy, Giám đốc Công ty
Về chúng tôi
Mua bán an toàn
Hướng dẫn người bán
Hướng dẫn người mua
Kết Nối Với Chúng Tôi

      
ChoCongNghiep.Com - Sàn giao dịch thiết bị công nghiệp Việt Nam
Đơn vị chủ quản: DDVN Co.,Ltd
GPKD & MST: 0312637605

HCM: 180/93 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Tel: (08) 66.863.234 - Hotline: 097.221.0123
Email: info@chocongnghiep.com
Hà Nội: KĐT Resco, 268 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: (04) 66.871.887 - Hotline: 097.221.0123
Email: info@chocongnghiep.com
ChoCongNghiep.Com là sàn giao dịch đã đăng ký với Bộ Công Thương và đạt chứng nhận "Website uy tín"
Lên đầu trang