Bài đăng không được duyệt. Tiêu đề chưa phù hợp. Nếu tin rao cần được đăng vào danh mục rao vặt. Không được chèn link vào bài đăng.
Chợ Công Nghiệp